Jsme registrovaní na Úřadě pro ochranu osobních údajů

09.04.2013 10:17

Na základě zákona o ochraně osobních údajů jsme registrování u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046906 / 001.

Náhlížení do  Veřejného registru zpracování osobních údajů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are registered at the Office for Personal Data Protection
On the basis of the Law on Personal Data Protection We are registered with the Office for Personal Data Protection under registration number 00046906/001
Inspection of the Public Registry of personal data processing

 

Zákon o ochraně osobních údajů ukládá Úřadu povinnost vést registr zpracování osobních údajů [§ 29 odst. 1 písm. b) zákona], a rovněž povinnost učinit registr veřejně přístupným (§ 35 odst. 2 zákona), s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) zákona. Oznámené zpracování zapsané do registru obsahuje: identifikační údaje správce, účel nebo účely zpracování, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, zdroje osobních údajů, místo nebo místa zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců a předpokládaná předání osobních údajů do jiných států. Do registru nejsou zapisována taková zpracování, jejichž vedení správci ukládá zvláštní zákon, a o jejich existenci je tedy subjekt údajů informován jejich prostřednictvím (jedná se o veřejně přístupné evidence, např. obchodní rejstřík apod.) nebo alespoň může jejich existenci předpokládat (zpracování osobních údajů, jichž je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů např. zpracování osobních údajů zaměstnanců pro vedení personální a mzdové agendy apod.)
Registr mj. umožňuje přesvědčit se, zda určitá právnická nebo fyzická osoba zpracovává osobní údaje, a zda splnila svou zákonnou povinnost takové zpracování oznámit Úřadu postupem podle § 16 zákona (pokud se na ni oznamovací povinnost vztahuje). V registru je možné vyhledávat podle názvu subjektu, přiděleného registračního čísla nebo IČ.
Upozornění: V evidenci registrovaných správců jsou vedeny i údaje o subjektech zaregistrovaných před novelou zákona č. 101/2000 Sb., provedenou zákonem č. 439/2004 Sb., z nichž některé v současnosti již nejsou povinny Úřadu jimi zamýšlené zpracování osobních údajů oznamovat. Informace o registracích zrušených podle § 17a zákona č. 101/2000 Sb. lze kromě výpisů z registru nalézt také ve Věstníku Úřadu, a to ve formě souhrnných výpisů o zrušených registracích za uplynulá období.

 

Nejčastěji kladené otázky

Za jak dlouho odesíláte zboží?

Zboží odesíláme do 7 dnů od objednání. Holínky Vám vyrábíme na objednávku, proto se může výroba protáhnout.

Poskytujete na zboží záruku?

Ano, na každé nové zboží v našem eshopu poskytujeme záruku 24 měsíců podle zákona.

Jak v eshopu Veronique Luxury nakupovat?

Jednoduše. Vyberte si zboží vašemu srdci a očím nejmilejší a klikněte na tlačítko koupit. Po kontrole objednávky můžete zvolit buď Pokračovat v nákupu a tím vybírat další výrobky, nebo Zaplatit. Po kliknutí na tlačítko Zaplatit vyberte způsob platby a dopravy, vyplňte údaje potřebné k odeslání vaší zásilky a dokončete objednávku. Emailem vám poté pošleme potvrzení vaší objednávky, které bude obsahovat také údaje k platbě.

Záznamy: 1 - 3 ze 6
1 | 2 >>